Vill du nå oss i butiken eller restaurangen?

Mobil: 072-532 52 45 
Telefon: 0125-200 32
E-post: kompassen.arkosundslivs@gmail.com
Facebook: Arkösunds Livs/Kompassen 
Instagram: arkosundslivs_kompassen

 

Skicka oss en hälsning

Vi vill gärna få ta del av dina synpunkter av ditt besök!

Sänd oss ett e-mail till kompassen.arkosundslivs@gmail.com  eller lämna ett meddelande i formuläret här nedan.

 

Välkommen med din feedback!

Hälsar Pia och Jeppe